Tràmits naixement d'un fill a Catalunya
Són els tràmits que haureu de fer els primers dies després del naixement.

Aquesta guia inclou consells que us permetran acabar el procés el més ràpidament possible.


Actualitzada:

PREPAREU LA CARPETA!

Compreu una carpeta per posar-hi els documents que us aniran donant al llarg del procés. Són molts papers i és fàcil oblidar-ne algun, el que us costaria haver de tornar un altre dia.

Afegiu-hi inicialment:

DNI dels dos pares (original i fotocòpies)
Llibre de família si en teniu (original i fotocòpies de TOTES les pàgines escrites)

En alguns dels tràmits us exigiran fotocòpies i en altres no, depèn de la manera de treballar de cada centre. Comenceu com a mínim amb un parell de còpies i feu-ne més si veieu que les aneu necessitant.

En alguns llocs no disposen de fotocopiadora pública i es negaran a fer-vos les fotocòpies. En canvi, en altres llocs us pot passar que amablement us les facin i us acabin sobrant totes les còpies que porteu fetes de casa.
 

IMPRESOS QUE DONEN A L'HOSPITAL

Unes hores després del part us portaran dos documents a la vostra habitació:

Informe mèdic de maternitat (imprès groc)
Butlleta estadística (imprès vermell)

Quan abandoneu l'hospital, haureu de recollir a l'oficina d'Administració:

Informe d'alta hospitalària

L'hospital omple les dades relatives al part (hora del part, etc.) però la resta ho heu de fer vosaltres.

Un cop omplerts no se'ls queda l'hospital, sino que els heu de portar al Registre Civil (veure el pas següent). Ompliu-los tranquilament abans d'anar-hi cap allà, ja que són una mica llargs.

Cal assegurar-se que l'imprés groc està degudament signat pel metge o llevadora que ha assistit el part. Si no ho està des d'un principi, no us preocupeu perquè us el signarà en una de les visites posteriors que us farà a l'habitació per comprovar que tot va bé.

En algunes ciutats, la butlleta estadística no la donen a l'hospital sino que us la lliuraran directament al Registre Civil. Però si teniu la intenció d'inscriure el nadó al Registre Civil d'una altra ciutat diferent, consulteu amb l'hospital si us l'han de lliurar ells.

ALTA DEL NADÓ AL REGISTRE CIVIL

Cal censar el nadó a la ciutat on ha nascut o bé a la ciutat on hi residirà.

Documents que cal portar:

DNI del pare i de la mare
Llibre de família (en cas que el tingueu si sou una parella casada; si no, us el faran al moment)
Informe mèdic de maternitat (imprès groc que heu hagut d'omplir en el pas anterior)
Butlleta estadística (imprès vermell que heu hagut d'omplir en el pas anterior)
Sentència de separació o divorci (si un dels pares va estar anteriorment casat)

Si teniu intenció d'emetre el DNI del nadó en els propers mesos, aprofiteu per a demanar que us emetin el següent document:

Certificat literal de naixement del nadó (caduca als 6 mesos)

En el cas de parelles casades només cal que hi vagi un dels pares, en cas contrari haureu d'anar tots dos. També cal anar tots dos si voleu invertir l'ordre dels cognoms del nadó.

Aquest tràmit s'ha de fer passades 24h del naixement i en un màxim de 8 dies.

Recordeu fer fotocòpies de la nova pàgina que hauran incorporat al llibre de família amb les dades del nadó. Guardeu-les a la carpeta junt amb les que ja tenieu.

Tenim coneixement d'alguns Registres Civils que no requereixen mai la presència dels dos pares, encara que no estiguin casats, però no sembla el cas més habitual. En aquest cas, a l'altre pare se'l notifica uns dies després d'haver realitzat el tràmit. També tenim coneixement d'alguns Registres Civils que requereixen sempre la presència dels dos pares, encara que estiguin casats, si la població de residència no coincideix amb la de naixement.

ALTA PER MALALTIA COMUNA AL METGE DE CAPÇALERA

Aquest pas només cal fer-lo en cas que la mare hagués demanat la baixa laboral per molèsties en els últims mesos de l'embaràs. Cal demanar visita amb el metge de capçalera al seu Centre d'Atenció Primària (CAP).

Documents que cal portar:

Informe d'alta hospitalària
DNI de la mare (en cas que hi vagi una altra persona a tramitar-ho de part vostra)


DEMANAR CERTIFICAT A L'EMPRESA DE LA MARE

Aquest tràmit no l'han de realitzar les treballadores autònomes.

El permís de maternitat funciona de manera similar a una baixa per malaltia: l'empresa se'n fa càrrec del salari dels 2 primers dies i la resta (fins a les 16 setmanes) ho cobreix la Seguretat Social. Per això cal que el cap de recursos humans prepari un certificat on hi consti el que cobra la mare.

Documents que cal portar:

Llibre de família
DNI de la mare (en cas que hi vagi una altra persona a recollir de part vostra)

Un cop acabat el permís de maternitat, es disposa d'1 hora d'absència diària per permís de lactància durant 20 setmanes. Les mares (o els pares) que no vulguin fer ús d'aquest permís tenen la possibilitat d'acumular les hores en jornades completes i gaudir-ne en el periode que es pacti amb l'empresa, normalment a continuació del permís de maternitat.

Depenent de l'empresa, és possible que el cap de recursos humans hagi de demanar a un gestor extern que li prepari el certificat. Normalment el farà al moment i l'enviarà per fax o email en 15-30 minuts, però en el pitjor dels casos haureu de tornar un altre dia. És millor que pregunteu si podeu enviar els documents necessaris per fax o email abans d'anar-hi, així quan arribeu us trobareu el certificat ja preparat.

En cas d'estar cobrant la prestació d'atur, cal dirigir-se a una oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per a que la congelin mentre es passa a cobrar la prestació per maternitat o paternitat. Els documents que cal portar són els mateixos i us emetran un certificat equivalent al d'empresa. Busqueu l'oficina del SOC més propera i demaneu cita prèvia si ho requereixen al web www.oficinadetreball.cat.

DEMANAR CERTIFICAT A L'EMPRESA DEL PARE

Aquest tràmit no l'han de realitzar els treballadors autònoms.

El permís per paternitat funciona exactament igual que el permís per maternitat: l'empresa se'n fa càrrec del salari dels 2 primers dies i la resta (fins a les 16 setmanes) ho cobreix la Seguretat Social. Per això cal que el cap de recursos humans prepari un certificat on hi consti el que cobra la mare.

Documents que cal portar:

Llibre de família
DNI del pare (en cas que hi vagi una altra persona a recollir de part vostra)

Hi ha la possibilitat de gastar els dies del permís en forma de mitja jornada en comptes de jornada completa.

Tingueu en compte la mateixa recomanació que es feia a l'hora de recollir el certificat de la mare per evitar haver de desplaçar-vos dues vegades (vegeu el pas anterior).

En cas d'estar cobrant la prestació d'atur, haureu de dirigir-vos a una oficina del SOC per a que la congelin exactament igual a com s'explicava en el pas anterior.

En els casos de família nombrosa o de naixement prematur, el permís de parternitat dura alguns dies més. Us n'informaran quan realitzeu els tràmits a la Seguretat Social (veure el pas següent).


Següent >>