Tràmits naixement d'un fill a Catalunya
...Seré pare en breu i el web m'ha resultat de tanta utilitat com tranquilitat!

A. 27/12/2015

...Us volíem donar les gràcies pel web. Ens ha estat de gran ajut.

R. 15/12/2015

ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL

Cal donar d'alta el nadó al padró de l'ajuntament de la ciutat on hi viurà.

Documents que cal portar:

DNI del pare o de la mare (només cal que hi vagi un del dos)
Llibre de família

Demaneu que us emetin 3 còpies del següent document que necessitareu per a la Seguretat Social, per obtenir la targeta sanitària i per obtenir el DNI:

Certificat d'empadronament del nadó (caduca als 3 mesos)

A les ciutats grans on existeix un organisme d'atenció ciutadana a cada barri o districte, normalment és allà on es fa el tràmit d'empadronament. També en alguns casos, requereixen concertar cita prèvia. Si no ho teniu clar, millor que feu un truc al vostre ajuntament.

TRÀMITS A LA SEGURETAT SOCIAL

S'han de fer tres tràmits a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS): prestació de maternitat, prestació de paternitat i afiliació del nadó.

Documents que cal portar per la prestació de maternitat:

DNI de la mare
Llibre de família
En cas de ser treballadora assalariada, certificat de l'empresa de la mare (obtingut en un pas anterior)
En cas de ser treballadora autònoma, últims 3 rebuts del pagament d'autònoms (els proporciona el banc)
Imprés "Solicitud de maternidad, adopción o acogimiento" (el proporcionen allà mateix)
Imprés "Modelo 145" amb les dades de la mare (el proporcionen allà mateix)

Documents que cal portar per la prestació de paternitat:

DNI del pare
Llibre de família
En cas de ser treballador assalariat, certificat de l'empresa del pare (obtingut en un pas anterior)
En cas de ser treballador autònom, últims 3 rebuts del pagament d'autònoms (els proporciona el banc)
Imprés "Solicitud de paternidad" (el proporcionen allà mateix)
Imprés "Modelo 145" amb les dades del pare (el proporcionen allà mateix)

Documents que cal portar pel l'afiliació del nadó:

Llibre de família
Certificat d'empadronament del nadó
Cartilla de la Seguretat Social on s'inscriurà el nadó (normalment la de la mare)
Targeta sanitària de la mare
Imprés d'afiliació del nadó com a beneficiari de la Seguretat Social (el proporcionen allà mateix)

Els dos impresos que presenta la mare cal que estiguin obligatòriament signats per ella, i els dos impresos que presenta el pare cal que estiguin signats per ell. Per evitar haver-se de desplaçar tots dos, es pot descarregar d'internet aquest document únic i signar-lo tots dos abans d'anar-hi cap allà. Una altra opció és que un dels dos s'acosti a recollir els impresos, signar-los a casa i tornar-los a portar.

Recentment, en algunes ciutats han començat a requerir cita prèvia. Si feu servir aquest servei, és important que reserveu 3 cites consecutives pels 3 tràmits que necessiteu realitzar. A més, millor que ho feu el més aviat possible perquè en alguns casos tarden uns dies en donar cita.

Una dada que us demanaran als impresos dels dos pares és el percentatge de retenció d'IRPF que voleu que se us apliqui en el moment de rebre les prestacions. Esbrineu la retenció que us estan aplicant actualment a les vostres nòmines de treball i poseu la mateixa xifra (si no ho sabeu exacte no passa res perquè ja ho ajustaran a la propera declaració de la renda).

La cartilla de la Seguretat Social només la necessiten per apuntar-se el número d'afil·liació a la Seguretat Social que consta en aquest document. Les persones més joves que mai hagueu tingut la cartilla (es tracta d'un document en desús) també podeu trobar aquest número a la part superior de qualsevol contracte de treball.

TARGETA SANITÀRIA I ASSIGNACIÓ DEL PEDIATRE

Cal dirigir-se al Centre d'Atenció Primària (CAP) on farem les revisions periòdiques amb el pediatre.

Documents que cal portar:

Llibre de família
Certificat d'empadronament del nadó
Imprés d'afiliació del nadó com a beneficiari de la Seguretat Social (obtingut en el pas anterior)
Imprés de sol·licitut de la targeta sanitària individual pel nadó (el proporcionen allà mateix)


La targeta sanitària es pot renovar per internet però cal demanar-la presencialment la primera vegada, de manera que l'únic tràmit on-line que podreu fer és el canvi de pediatre.

Si teniu pensat apuntar el nadó a una mútua privada i fer les revisions amb el pediatre de la mútua (veure el pas següent), llavors no caldria demanar l'assignació del pediatre. Cal tenir en compte però que en alguns casos el servei que ofereix el CAP pot ser fins i tot millor, perquè el pediatre està normalment assistit per una infermera que l'allibera d'alguns temes bàsics, com el control de pes o la vacunació.

INCLOURE EL NADÓ A UNA MÚTUA PRIVADA (OPCIONAL)

Algunes mares opten per contractar una mútua privada quan s'està planificant augmentar la família, buscant obtenir una millor atenció en les visites al ginecòlec durant l'embaràs i el part. Aplicant el mateix criteri, n'hi ha que decideixen incloure també el nadó buscant obtenir un millor servei en les visites al pediatre durant els primers anys de vida.

Documents que cal portar:

Llibre de família

Tingueu en compte que algunes mútues només permeten incriure el nadó durant els primers dies després del part. Si ho feu massa tard, podrien aplicar un periode de carència durant el qual no podreu utilitzar cap servei pel nadó (normalment 12 ó 18 mesos).

DEDUCCIONS D'HISENDA

Es tracta d'un ajut mensual de 100€ només per les mares treballadores que es reben fins que el nen fa els 3 anys. Se'n diu "Deducció per maternitat" i s'ha de reflectir a la declaració de la renda durant els anys que s'ha rebut. Per sol·licitar-la cal dirigir-se a una oficina de l'Agència Tributària (AEAT).

Documents que cal portar:

DNI de la mare (tot i que el tràmit el pot fer qualsevol del dos)
Llibre de família
Número d'afiliació a la Seguretat Social de la mare
Número del compte bancari on volem rebre l'ajut
Imprés de sol·licitut (el proporcionen allà mateix)

Només cal fer la sol·licitut el primer any, la resta d'anys es renova automàticament. El cobrament de l'ajut comença inmediatament al mes següent.

El tràmit també es pot fer telefònicament trucant al 901 200 345, identificant-se proporcionant el valor d'una casella que et demanen de l'última declaració de la renda de la mare, tot i que resulta bastant difícil trobar la línia lliure.

Entre les mesures anunciades pel Govern d'Espanya al maig de 2010 per reduir el dèficit públic, es va decidir suprimir un altre ajut que s'anomenava "Deducció per naixement d'un fill" a partir de l'1 de gener de 2011. Consistia en un pagament únic de 2.500€ en el moment del naixement.

<< Anterior  Següent >>